כלי עורך הדפסה בתוך האפליקציה כדי להאיץ את קדם הדפוס

Editor

כלי העורך באיכות העיצוב של PrintFactory מאפשר לצוות שלך לבצע תיקונים מקדימים לקבצים מקוריים כמעט בכל פורמט. גופנים, תיקוני צבע, שינויי פריסה ועוד, ללא עלות של אפליקציות עיצוב יקרות של צד שלישי.

PRINTFACTORY EDITOR

עורך מפעל הדפוס

עורך מפעל הדפוס

עורך מפעל הדפוס

עורך מפעל הדפוס

The Right Kind of Support

You'll like PrintFactory.

We do the hard work for you, no problem.

Need a demo?

We'll get one of our local dealers to contact you. 

Become a Partner

Interested in becoming a PrintFactory Dealer?