SMARTFORMS

Inteligentne formularze PrintFactory umożliwiają operatorom dodawanie kluczowych metadanych do drukowanych obrazów za pomocą ręcznie wypełnianych formularzy, umożliwiając płynne odwoływanie się do przepływu pracy i dokładne etykietowanie zadań.

SmartForms PrintFactory to narzędzie, które umożliwia tworzenie własnych formularzy, które operatorzy mogą ręcznie wypełniać, aby dodać metadane do każdego drukowanego obrazu, do których można następnie odwołać się w dalszej części przepływu pracy, w tym w drukowanych etykietach zadań.


SMARTFORMS

Główne cechy :

(Aplikacja PrintFactory Layout Desktop zawiera SmartForms z subskrypcją PrintFactory Connect).

  • Narzędzie Smart Form umożliwia użytkownikowi końcowemu zaprojektowanie niestandardowej etykiety ze wstępnie zdefiniowanymi polami, które można niestandardowo zaznaczyć lub wprowadzić w układzie. Informacje pojawiają się na zadaniu jako etykieta.
  • Dostępne od wersji V6.6.

Obejrzyj samouczek SmartForms

NASZ EKOSYSTEM