APLIKACJA DESKTOPOWA WORKFLOW

Przekształcanie dzieł sztuki w gotowe produkty

Aplikacja WorkFlow Desktop firmy PrintFactory to nasze potężne rozwiązanie do automatyzacji procesu przygotowania do druku, zaprojektowane w celu łatwego przekształcania grafiki w dokumenty „gotowe do druku”, gotowe do automatycznego zagnieżdżania lub wysyłania bezpośrednio do drukarki.

WorkFlow umożliwia automatyczne tworzenie wielu jednoczesnych niestandardowych przepływów pracy w celu płynnego przekształcania kompozycji w dokumenty gotowe do druku, w tym automatyczne raporty z kontroli przed lotem – z elastycznością ręcznej interwencji, gdy jest to potrzebne.

Twórz własne przepływy pracy za pomocą naszego prostego narzędzia „przeciągnij i upuść”.


WORKFLOW

Kluczowe cechy :

Rozwiązanie do automatyzacji procesu przygotowania do druku

NASZA GWARANCJA