TEXINTEL TALKS - EPISODE 044 - Simon Landau van PrintFactory - Kleur en de digitale workflow voor textiel

Kleurbeheer en een gedigitaliseerde printworkflow vormen het fundament van duurzame productie, en toch worden beide zo vaak onderbenut, volledig genegeerd of verkeerd begrepen. In deze podcast bespreken we met Simon Landau van PrintFactory, een gespecialiseerd bedrijf voor printsoftware, kleurbeheer, printprocessen en best practices voor de textielindustrie bij de overgang naar een digitale toekomst.

Bij correct gebruik maakt kleurbeheersoftware efficiënt afdrukken op aanvraag mogelijk, en in alle gevallen bespaart het tijd, verlaagt het de operationele kosten, definieert en elimineert het verspilling en verhoogt het de winst. Beginnend met kleurbeheer bespreken we de textielindustrie die zich buigt over de overgang van analoge naar digitale productie.

OVER DE HELE WERELD DOEN ZICH DEZELFDE PRODUCTIEPROBLEMEN VOOR, IN GROTE OF KLEINE VOLUMES, MAAR ÉÉN DING IS ZEKER - ZONDER BESTE PRAKTIJKEN NAAST EN DE TOEPASSING VAN DIGITALE TECHNOLOGIEËN ZULLEN WE DE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN VAN ONZE INDUSTRIEËN NIET VERBETEREN.

ONZE GARANTIE